Ανάπτυξη Τεχνολογιών Άυλης Κληρονομιάς
ESPA_GR

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ), που ιδρύθηκε το 2000, είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην χώρα. Το ΕΚΕΤΑ έχει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε πολλούς τομείς. Σήμερα, το ΕΚΕΤΑ περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε ινστιτούτα:

  1. Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (CPERI),
  2. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΙΤΙ),
  3. Ινστιτούτο Μεταφορών (ΗΙΤ),
  4. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INAB),
  5. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλία (IRETETH).

Σε αυτό το έργο το ΕΚΕΤΑ συμμετέχει μέσω του  ITI και συγκεκριμένα με το εργαστήριο Multimedia Knowledge and Social Media Analytics Lab (MKLab).

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Ερευνητική Μονάδα «Καινοτόμα Περιβάλλοντα»

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι κρατικός φορέας που ιδρύθηκε το 1925. Το ΑΠΘ, στην περίοδο 2009-2011, συνεργάστηκε με 1.700 φορείς (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Εταιρείες) για την υλοποίηση 3.500 έργων ΕΤΑ (Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης). Το τμήμα Αρχιτεκτόνων, που ιδρύθηκε το 1950, είναι ένα από τα επτά τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση που προσφέρει το τμήμα έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία ενός προφίλ αρχιτέκτονα ικανού να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν όλες τις κλίμακες του χώρου, όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και ανασχεδιασμού. Η Ερευνητική Μονάδα (Research Cluster) με τίτλο «Καινοτόμα Περιβάλλοντα / Innovative Environments» εξυπηρετεί τις ερευνητικές, ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές ανάγκες καινοτόμων και προηγμένων εκδοχών στα γνωστικά αντικείμενα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, του αστικού σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής τοπίου και του περιβάλλοντος και τον σχεδιασμό πειραματικών διατάξεων σε ένα εύρος αντίστοιχων κλιμάκων.

Tetragon

Η εταιρεία TETRAGON ιδρύθηκε το 1999 από τους αρχιτέκτονες Ελένη Βρετζάκη, Γιώτη Ιωαννίδη και Ηλία Παπαδόπουλο. Aποτελεί συνέχεια της εταιρείας TETRAS, που δημιουργήθηκε το 1984 και δραστηριοποιήθηκε κυρίως στον χώρο της εκθεσιακής αρχιτεκτονικής. Έκτοτε η εταιρεία έχει διευρύνει το φάσμα των δραστηριοτήτων της με επιτυχημένες συνεργασίες και έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. H TETRAGON είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου της OCTANORM (OSPI Partner), του πανευρωπαϊκού δικτύου κέντρων και μουσείων επιστημών ECSITE, συμμετείχε στην HELEXPRO Εκθεσιακές Κατασκευές ΑΕ, θυγατρική της HELEXPO, και είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008. Οι συντελεστές της είναι μέλη του ICOM (International Council of Museums), ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ανέρχεται στα 25 άτομα και τα δημιουργικά της τμήματα συγκροτούνται από αρχιτέκτονες, μουσειολόγους, ιστορικούς, αρχαιολόγους, designers, διακοσμητές, γραφίστες και τεχνικούς, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, τεχνογνωσία και εμπειρία. Η TETRAGON ασχολείται με την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την καλύτερη δημιουργία σεναρίων και αφηγήσεων σε διαδραστικούς χώρους.

up2metric (U2M)

Η up2metric ΙΚΕ (συντομογρ. Έργου U2M) αποτελεί μία νεοφυή εταιρεία, η οποία αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μηχανικών μέσω σύνθεσης τεχνολογιών αιχμής στους τομείς της Όρασης Υπολογιστών, της Φωτογραμμετρίας, της Τηλεπισκόπησης, της Μετρολογίας και της Παρατήρησης της Γης. Στόχος της είναι η μεταφορά γνώσης υψηλής ποιότητας και ειδίκευσης από τον ακαδημαϊκό χώρο στην παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται εξειδικευμένο, B2B λογισμικό και λύσεις, τα οποία βασίζονται σε ένα πυρήνα βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (key enabling technologies): 3Δ όραση υπολογιστών, επεξεργασία εικόνας και Βαθιά Μάθηση, Επαυξημένη Πραγματικότητα, Εικονική Πραγματικότητα, και ΣμηΕΑ (Drones). Τέλος, η U2M συμμετέχει στο Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος» του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και στο Hellenic Photonics Cluster.

Σύλλογος Οι Φίλοι Της Μουσικής

Ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής είναι Σωματείο που ιδρύθηκε το 1953 με πρωταρχικό του όραμα τη δημιουργία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών το οποίο και πραγματοποίησε. Με την έναρξη λειτουργίας του Μεγάρου το 1991, ο Σύλλογος ιδρύει την Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής (Καμεράτα) και με την γενναιόδωρη στήριξη του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη δημιουργεί τη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας το 1997. Στους βασικούς στόχους και τις δραστηριότητες του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, η διοργάνωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και η υποστήριξη και προβολή της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Επίσης, προσφέρει υποτροφίες μέσω των κληροδοτημάτων του, ενώ παράλληλα διοργανώνει μουσικούς διαγωνισμούς σε νέους μουσικούς και καλλιτέχνες. Για την υλοποίηση του έργου θα χρησιμοποιηθεί ο νέος χώρος που δημιουργήθηκε εντός της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, το MusiXLab (χωρητικότητας 40-50 ατόμων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Τεχνικός Υπεύθυνος

Μετάβαση στο περιεχόμενο